Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

KarwiaZrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2015 - 2018

Osiedle "Żwirowa":

 1. etap I przebudowy ul. Żwirowej wraz z budową Ronda na skrzyżowaniu dr. Chłapowska - Żwirowa dofinansowano z budżetu Gminy 1.014,517,67 zł 2. budowa oświetlenia na osiedlu Żwirowa od ul. Droga Chłapowska - wydatkowano kwotę 986.296,80 zł. 3. projekt na budowę ulicy Żwirowej – wydatkowano kwotę 58.289,00 zł. 4. etap II przebudowy ul. Żwirowej tj. przebudowa drogi do Łebcza wraz ze ścieżka rowerową dofinansowano z budżetu Gminy 1.048,955,84 zł 5. przebudowa ul. Sucharskiego - – wydatkowano kwotę 242.963,65 zł. 6. zakup kładki na plaży we Władysławowie - wydatkowano kwotę 1.004.454,51 zł. 7. budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Błękitnej Armii do ul. Parkowej - – wydatkowano kwotę 458.455,58 zł.

 8. przebudowa drogi ul. Kochanowskiego - – wydatkowano kwotę 52.090,19 zł.

 9. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Przemysłowa – wydatkowano kwotę 56.000,00 zł.

 10. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Orzeszkowej – wydatkowano kwotę 56.759,63 zł.

 11. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Swarzewska i ul. Dąbrowskiej– wydatkowano kwotę 50.000,32 zł.

 12. dofinasowanie i współtworzenie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo – Karwia – wydatkowano kwotę 500.000 zł

 13. projekt ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra – Ostrowo – Karwieńskie Błota I – wydatkowano kwotę 160.412,99

 

Zadania w trakcie realizacji:

 1. projekt budowy ul. Skandynawskiej - wydatkowano przeznaczono kwotę - 47.749,38 zł.

 2. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Droga Swarzewska przeznaczono kwotę - 6.588,00 zł.

 3. budowa oświetlenia ul. Orzeszkowej - przeznaczono kwotę – 36.140,00 zł.

 4. projekt budowy Parku Miejskiego przeznaczono kwotę 131.324,00 zł.

 5. budowa I etapu ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra przeznaczono kwotę 5.894,693,27 zł

 6. projekt węzła integracyjnego przeznaczono kwotę – 15.024 237,00 zł.

 7. projekt i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland przeznaczono kwotę – 6.000,00 zł.

 8. budowa Parku Miejski we Władysławowie - przeznaczono kwotę – 17.899,076,00 zł

 9. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitarnego G-G-S (budynek Urzędu Miejskiego, SP w Jastrzębiej Górze, SP nr 3 we Władysławowie) przeznaczono kwotę – 3.979.039,00 zł.

 10. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Droga Chłapowska z uwzględnieniem skrzyżowań z ulicami bocznymi: Rietza, Porazińskiej, Dąbrowskiej, Modrzewskiego, Kochanowskiego, Orzeszkowej, Lema, Prusa, Drogi Swarzewskiej oraz budowa chodnika od przejazdu kolejowego do ul Swarzewska przeznaczono kwotę 624.699,00 zł

 11. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego – przeznaczono kwotę 160.000,00 zł

 12. Przebudowa szkół na terenie miasta Władysławowa (ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3) - wydatkowano - przeznaczono kwotę – 74.205,00 zł.

 13. Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [PSZOK]- przeznaczono kwotę – 7.208.438,00 zł.

 
Burmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences