Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

KarwiaZrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2015 - 2018

Tupadły:

 1. zakup siłowni zewnętrznej przy ul. Szkolnej - wydatkowano kwotę 36.500,00 zł. 2. wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyjnym, dz, nr 268/6, ul. Szkolna w Tupadłach, środki Sołectwa Tupadły - wydatkowano kwotę 42.276,01 zł. 3. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Podgórna 4. remont zabytkowej kapliczki – wydatkowano kwotę 45.000 zł 5. projekt i budowa części oświetlenia drogowego ul. mjr pilota Józefa Jeki – wydatkowano kwotę 19.434,00 zł.

 6. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Widokowej - wydatkowano kwotę 41.574,00 zł

 7. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Podgórnej - wydatkowano kwotę 25.259,01 zł.

 8. projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Zbożowej - wydatkowano kwotę 6.150,00 zł.

 9. projekt budowy oświetlenia skweru rekreacyjno-sportowego - wydatkowano kwotę 4.551,00 zł.

 10. projekt budowy ul. Makowej - wydatkowano kwotę 13.570,00 zł.

 11. utwardzenie drogi ul. Naszej – wydatkowano kwotę 20.588,97 zł.

 12. zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Pucka - wydatkowano kwotę 7.826,12 zł.

 13. budowa ogrodzenia boiska sportowego wydatkowano kwotę 10.442,05 zł.

 14. dofinasowanie i współtworzenie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo – Karwia – wydatkowano kwotę 500.000 zł

 15. projekt ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra – Ostrowo – Karwieńskie Błota I - wydatkowano kwotę 160.412,99 zł

 16. projekt przedsięwzięcia strategicznego "Kajakiem przez pomorze" wydatkowano kwotę 57.320,53 zł, planowane wydatki – 820.000,00 zł.

 17. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Widokowa

 

Zadania w trakcie realizacji:

 1. budowa I etapu ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra przeznaczono kwotę 5.894,693,27 zł

 2. budowa ul. Szkolnej - wydatkowano – 4.601,50 zł, planowane wydatki w 2018 r. - 95.398,50 zł.

 3. budowa oświetlenia skweru i boiska - planowane wydatki – 121.182,00 zł.

 4. projekt budowy oświetlenia ul. Naszej i Rzepakowej - przeznaczono kwotę - 7.000,00 zł.

 5. jupitery oświetlające boisko - - przeznaczono kwotę 54.000,00 zł.

 Burmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences