Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

KarwiaZrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2015 - 2018

Osiedle "Szotland":

 1. poprawa połączenia komunikacyjnego między portem morskim i drogą wojewódzką nr 216 poprzez kontynuację przebudowy ul. Portowej - wydatkowano kwotę 6.287,474,22 zł 2. projekt i budowa oświetlenia drogowego Skweru nad Zatoką - wydatkowano kwotę 51.510,00 zł. 3. projekt i budowa schodów łączących ul. Wewnętrzną i ul. Niepodległości - wydatkowano kwotę 71.408,70. 4. projekt i przebudowa ul. Floriana Ceynowy wraz z budową oświetlenia - wydatkowano kwotę 648.936,10 zł. 5. zakup kładki na plaży we Władysławowie - wydatkowano kwotę 1.004.454,51 zł. 6. budowa kładki edukacyjnej wraz z przyległym skwerem w rezerwacie: "Słone Łąki"- wydatkowano kwotę 627.599,54 zł

 7. projekt i budowa separatora substancji ropopochodnych w istniejącym otwartym rowie kanalizacyjnym wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej i wylotem w kierunku Zatoki Puckiej przy ul. Bohaterów Kaszubskich - wydatkowano kwotę 170.231,57 zł.

 8. budowa dodatkowych urządzeń odwadniających na ul. Necla - 13 545,40 zł.

 9. projekt i budowa oświetlenia drogowego placu zabaw przy ul. Źródlanej / Szkutników
  - wydatkowano kwotę 75.464,25 zł.

 10. projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Bohaterów Kaszubskich z ul. Gdańską - wydatkowano kwotę 43.031,55 zł.

 11. projekt budowy odcinka ul. Bohaterów Kaszubskich wraz z regulacją gruntu w trybie specustawy drogowej - wydatkowano kwotę 55.768,20 zł.

 12. projekt i budowa przelewu awaryjnego dla odprowadzania wód deszczowych ze zlewni ul. Portowej - wydatkowano kwotę 92.442,58 zł.

 13. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Szyperska - nawrotka - wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

 14. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Porazińskiej - wydatkowano kwotę 130.000,00 zł.

 15. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Rietza - wydatkowano kwotę 25.000,00 zł.

 16. budowa nawierzchni z płyt YOMB - łącznik ul. Gdańska - wydatkowano kwotę 14.033,08 zł.

 17. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Męczenników Wielkiej Wsi - wydatkowano kwotę 50.000,19 zł.

 18. utwardzenie parkingu przy ul. Stadionowej - wydatkowano kwotę 36.007,14 zł.

 19. projekt w zakresie odwodnienia ul. Inżynierskiej - wydatkowano kwotę 9.840,00 zł.

 20. doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej - wydatkowano kwotę 30.135,00 zł.

 21. projekt budowy chodnika przy ul. Geodetów - wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

 22. dofinasowanie i współtworzenie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo – Karwia – wydatkowano kwotę 500.000 zł

 23. projekt ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra – Ostrowo – Karwieńskie Błota I - wydatkowano kwotę 160.412,99

 24. projekt budowy Parku Miejskiego wydatkowano kwotę 131.324,00 zł.

 

 

Zadania w trakcie realizacji:

 1. projekt budowy ul. Fenikowskiego, ul. Ks. Piłata, ul. Drzeżdżona - przeznaczono kwotę 44.790,00 zł.

 2. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Porazińskiej - przeznaczono kwotę 105.905,00 zł.

 3. budowa I etapu ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra przeznaczono kwotę 5.894,693,27 zł

 4. projekt i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland - przeznaczono kwotę – 6.000,00 zł.

 5. budowa Parku Miejski we Władysławowie przeznaczono kwotę – 17.899,076,00 zł

 6. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego – przeznaczono kwotę 160.000,00 zł

 7. Przebudowa szkół na terenie miasta Władysławowa (ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3) - wydatkowano - przeznaczono kwotę – 74.205,00 zł.

 8. Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [PSZOK]- przeznaczono kwotę – 7.208.438,00 zł.

 9. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitarnego G-G-S (budynek Urzędu Miejskiego, SP w Jastrzębiej Górze, SP nr 3 we Władysławowie) przeznaczono kwotę – 3.979.039,00 zł.

 

 

 

 

 

 
Burmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences