Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

KarwiaZrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2015 - 2018

Osiedle "Śródmieście":

 1. projekt i budowa ciągu pieszego od ul. Szyperskiej do ul. Hallera - wydatkowano kwotę 259.570,98 zł.

 2. budowa łącznika pomiędzy ul. Abrahama a ul. Władysława IV - wydatkowano kwotę 367.811,26 zł. 3. gminny Punkt Integracji i Aktywności "Skatepark Władysławowo" - wydatkowano kwotę 544.243,60 zł 4. zakup kładki na plaży we Władysławowie - wydatkowano kwotę 1.004.454,51 zł. 5. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. 1000-lecia Państwa Polskiego - wydatkowano kwotę 28.536,00 zł.

 6. budowa oświetlenia drogowego ul. Dworcowej - wydatkowano kwotę 36.787,00 zł.

 7. projekt oraz budowa nawierzchni drogowej części ul. Rybackiej wraz z odprowadzeniem wód opadowych - wydatkowano kwotę 169.657,19 zł.

 8. projekt na budowę nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym w ul. Siedleckiego (od istn. parkingu w kierunku hotelu Pekin) oraz ulicy Niemianowanej (od ul. 1000-lecia P.P. do ul. Towarowej) - wydatkowano kwotę 11.070,00 zł.

 9. budowa drogi dojazdowej do estrady koncertowej wraz z oświetleniem - wydatkowano kwotę 215.090,77 zł.

 10. naprawa nawierzchni ul. 1000-Lecia P.P. i wykonanie przejść dla pieszych - wydatkowano kwotę 84.695,62 zł.

 11. przebudowa ul. Siedleckiego - wydatkowano kwotę 132.014,39 zł.

 12. wykonanie nawierzchni placu przy ul. Siedleckiego - wydatkowano kwotę 47.500,00 zł.

 13. wykonanie parkingu i remontu chodnika przy ul. Rybackiej - wydatkowano kwotę 125.737,05 zł.

 14. budowa wjazdu na parking przy ul. Abrahama i remont nawierzchni przy bloku nr 9 - wydatkowano kwotę 40.319,91 zł

 15. dofinasowanie i współtworzenie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo – Karwia – wydatkowano kwotę 500.000 zł

 16. projekt ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra – Ostrowo – Karwieńskie Błota I - wydatkowano kwotę 160.412,99 zł

 17. projekt budowy Parku Miejskiego wydatkowano kwotę 131.324,00 zł.

 

Zadania w trakcie realizacji:

 1. remont chodnika przy ul. Abrahama we Władysławowie przeznaczono kwotę 150.000,00 zł.

 2. projekt i przebudowa ul. Hallera przeznaczono kwotę 3.963.991,95 zł.

 3. budowa I etapu ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra przeznaczono kwotę 5.894,693,27 zł

 4. projekt węzła integracyjnego przeznaczono kwotę – 15.024.237,00 zł.

 5. projekt i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland przeznaczono kwotę – 6.000,00 zł.

 6. budowa Parku Miejski we Władysławowie - przeznaczono kwotę – 17.899,076,00 zł

 7. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitarnego G-G-S (budynek Urzędu Miejskiego, SP w Jastrzębiej Górze, SP nr 3 we Władysławowie) przeznaczono kwotę – 3.979.039,00 zł.

 8. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - przeznaczono kwotę 160.000,00 zł

 9. Przebudowa szkół na terenie miasta Władysławowa (ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3) - wydatkowano - przeznaczono kwotę – 74.205,00 zł.

 10. Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [PSZOK]- przeznaczono kwotę – 7.208.438,00 zł.

 

 
Burmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences