Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

Karwia



Zrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2015 - 2018

Pozostałe inwestycje dotyczące całej gminy:

  1. lodowisko miejskie



  2. zakup sprzętu do oczyszczania plaży - wydatkowano kwotę 297.000,00 zł.



  3. rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo - etap I: budowa sieci kablowej - wydatkowano kwotę 106.200,46 zł.

  4. zakup wagi do ważenia samochodów z odpadami komunalnymi - wydatkowano kwotę 89.790,00 zł.

  5. budowa infrastruktury terapeutyczno - sportowej na terenie Gminy Władysławowo - doposażenie placów zabaw i placów fitness na terenie Gminy Władysławowo - wydatkowano kwotę 756.920,36 zł.

  6. projekt przebudowy budynku UM we Władysławowie (BOI, OPS, Ogród Zimowy wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, pomieszczenia dla ZOPO) - wydatkowano kwotę 39.440,58 zł.

 

 

Zadania w trakcie realizacji:

  1. projekt budowy budynku socjalnego we Władysławowie - przeznaczono kwotę – 2.088 149,00 zł.

  2. projekt odprowadzenia wód deszczowych dla osiedla "Cetniewo" oraz miejscowości Chłapowo przeznaczono kwotę – 184.625,00 zł.

  3. projekt przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej przeznaczono kwotę – 36.900,00 zł.

  4. Cmentarz Komunalny we Władysławowie - przeznaczono kwotę – 46.722,00 zł.

 

 

 



Burmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences