Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

KarwiaZrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2019 - 2024

Ostrowo:

1. Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej małej architektury w przestrzeni publicznej skweru - 708 480 zł (2019 r.)

2. Budowa oświetlenia ul. Zabytkowej - 111 930 zł (2019 r.)

3. Budowy ul. Pustki w Ostrowie - 2 067 766 zł (2023 r.)

4. Budowa chodnika przy ul. Żniwnej - etap 1 - 78 625 zł

5. Oświetlenie elementów małej architektury na terenie Skweru w Ostrowie - 218 000 zł (2018 r.)

6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Plażowej - 61 500 zł (2023 r.)

7. Budowa oświetlenia drogowego ul. Pustki w Ostrowie wraz oświetleniem wejścia na plażę nr 32 - 299 583 zł (2022 r.)

8. Budowa oświetlenia ul. Nowej - 47 639 zł (2023 r.)

9. Budowa oświetlenia ul. Kukułczej - 54 600 zł (2023 r.)

10. Budowa oświetlenia ul. Karwieńskiej i Krokowskiej - 475 711 zł (2023 r.)

11. Budowa nawierzchni drogi z płyt na ul. Krokowskiej - 470 000 zł (2023/24 r.)

12. Budowa oświetlenia ul. Księdza Budzisza - 54 612 zł (2019 r.)

13. Budowa ścieżki rowerowej w Ostrowie - 4 000 000 zł (2020-2023 r.)Burmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences