Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

KarwiaZrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2015 - 2018

Ostrowo:

 1. projekt i budowa oświetlenia wejścia na plażę 35 w Ostrowie - wydatkowano kwotę 151.350,00 zł. 2. projekt oraz budowa chodnika w ciągu drogi gminnej przy ul. Zabytkowej - wydatkowano kwotę 75.358,86 zł. 3. remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Plażowej - wydatkowano kwotę 200.000,00 zł. 4. zakup i montaż kładki kompozytowej o dł. 25,5 m i szer. 2,0 m na przedłużeniu wejścia na plażę nr 35 - wydatkowano kwotę 32.000,00 zł. 5. projekt i budowa oświetlenia drogowego części ul. Obozowej - wydatkowano kwotę 134.939,44 zł. 6. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Południowej - wydatkowano kwotę 23.739,00 zł.

 7. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Lazurowej - wydatkowano kwotę 23.616,00 zł.

 8. budowa oświetlenia drogowego ul. Kominiarskiej - wydatkowano kwotę 27.172,28 zł.

 9. budowa oświetlenia drogowego ul. Łowieckiej - wydatkowano kwotę 20.602,50 zł.

 10. wymiana przystanku autobusowego w centrum Ostrowa - wydatkowano kwotę 13.421,99 zł.

 11. budowa kładki kompozytowej na przedłużeniu wejścia na plażę nr 32 - wydatkowano kwotę 49.840,00 zł.

 12. projekt budowy ulicy Grzybowej - wydatkowano kwotę 16.655,00 zł.

 13. projekt urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej - wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

 14. remont chodnika - skrzyżowanie ul. Zabytkowa - ul. Sosnowa - wydatkowano kwotę 30 223,34 zł.

 15. wydzielenia geodezyjne głównych przejść na plażę z części lasu w celu umożliwienia budowy infrastruktury przyplażowej w tym oświetlenia

 16. dofinasowanie i współtworzenie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo – Karwia – wydatkowano kwotę 500.000,00 zł

 17. projekt ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra – Ostrowo – Karwieńskie Błota I - wydatkowano kwotę 160.412,99

 18. regulacja własności gruntu zajętego pod ul. Plażową (Spółka Rolników z Ostrowa)

 19. regulacja własności gruntu zajętego pod ul. Grzybową w trybie specustawy drogowej

 20. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Grzybowej (realizacja EKOWIK)

 21. projekt boiska i skweru rekreacyjnego przy ul. Biwakowej

 22. projekt przedsięwzięcia strategicznego "Kajakiem przez pomorze" - wydatkowano – 57.320,53 zł, planowane wydatki – 820.000,00 zł.

 

Zadania w trakcie realizacji:

 

 1. budowa I etapu ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra przeznaczono kwotę 5.894,693,27 zł

 2. budowę oświetlenia boiska i skweru przy ul. Biwakowej w kwocie 218.072,30 zł, oraz budowa etapu I zagospodarowania całej przestrzeni tj. plac zabaw, boisko, siłownia, tor rolkarski – przeznaczono kwotę 587.902,00 zł.

 3. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Biwakowej przeznaczono kwotę 32.322,47 zł.

 4. projekt i budowa oświetlenia ul. Zabytkowej - przeznaczono kwotę 7.380,00 zł (projekt techniczny), planowane wydatki – 49.720,00 zł (roboty budowlane).

 5. projekt oświetlenia ul. Kukułczej - przeznaczono kwotę 3.690,00 zł.

 6. budowa oświetlenia ul. Kasztanowej - przeznaczono kwotę 76.334,53 zł.

 7. projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Ks. Budzisza - przeznaczono kwotę 3.000,00 zł.

 8. projekt budowy ul. Pustki wraz z oświetleniem zejścia na plażę nr 32 - przeznaczono kwotę - 49.938,00 zł.

 

 

 Burmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences