Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

KarwiaZrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2015 - 2018

Karwia:

 1. budowa ul. Mokrej i Błękitnej - wydatkowano kwotę 1.480 970,78 zł. 2. budowa obiektów małej architektury (zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wojska Polskiego/Kopernika) - wydatkowano kwotę 699.987,05 zł 3. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Śmiała - wydatkowano kwotę 234.776,79 zł. 4. projekt i budowa oświetlenia przejścia na plażę nr 43 - wydatkowano kwotę 102.111,35 zł. 5. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Śmiałej – wydatkowano kwotę 40.846,00 zł

 6. projekt i budowa oświetlenia drogowego części ul. Wojska Polskiego - wydatkowano kwotę – 92.988,00 zł.

 7. budowa oświetlenia części ul. Cichej pomiędzy ul. Kolorową i ul. Lewińskiego - wydatkowano kwotę 55.844,33 zł.

 8. budowa oświetlenia ul. Reprezentacyjnej - wydatkowano kwotę 43.245,52 zł.

 9. budowa części oświetlenia ul. Nadbałtyckiej od ul. Śmiałej - wydatkowano kwotę 44.037,10 zł.

 10. projekt budowy oświetlenia boiska sportowego - wydatkowano kwotę 6.690,00 zł.

 11. projekt budowy oświetlenia ulicy Cichej, Srebrnej i Platynowej - wydatkowano kwotę 6.150,00 zł.

 12. projekt budowy przedłużenia ulicy Ekologicznej w trybie specustawy drogowej - wydatkowano kwotę 33.340,38 zł.

 13. projekt i przebudowa Szkoły Podstawowej - wydatkowano kwotę 362.871,96 zł.

 14. wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci przy ul. Kolorowej - wydatkowano kwotę 40.000,00 zł.

 15. budowa kładki kompozytowej na przedłużeniu wejścia na plażę nr 43 - wydatkowano kwotę 48.842,73 zł.

 16. projekt i budowa chodnika przy ORLIKu - ul. Relaksowa - wydatkowano kwotę 15.531,00 zł.

 17. budowa chodnika łączącego ul. Mokrą z ul. Wojska Polskiego - wydatkowano kwotę 59.000,00 zł.

 18. wydzielenia geodezyjne głównych przejść na plażę z części lasu w celu umożliwienia budowy infrastruktury przyplażowej w tym oświetlenia

 19. dofinasowanie i współtworzenie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo – Karwia – wydatkowano kwotę 500.000,00 zł

 

Zadania w trakcie realizacji:

 

 1. projekt i budowa oświetlenia między ul. Hożą a Śmiałą – przeznaczono kwotę 9.000,00 zł

 2. budowa zjazdu do działki przeszłej remizy OSP - przeznaczono kwotę - 42.991,66 zł,

 3. budowa oświetlenia ul. Łubinowej - przeznaczono kwotę – 12.387,86 zł.

 4. budowa oświetlenia ul. Ekologicznej przeznaczono kwotę – 29.432,14 zł.

 5. budowa przepustów ul. Ekologicznej, Kaczeńców, Irysowej w celu udrożnienia ruchu od kanału do ul. Lewińskiego - przeznaczono kwotę 80.000,00 zł.

 6. budowa I etapu ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra przeznaczono kwotę 5.894,693,27 złBurmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences