Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

KarwiaZrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2015 - 2018

Jastrzębia Góra:

 1. projekt i budowa zejścia na plażę nr 23 wraz z infrastrukturą techniczną - wydatkowano kwotę 553.895,74 zł. 2. budowa ul. Górnej - wydatkowano kwotę 318.327,51 zł. 3. budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Wiejskiej - wydatkowano kwotę 1.307 196,53 zł. 4. projekt i przebudowa Szkoły Podstawowej - wydatkowano kwotę 414.161,80 zł 5. przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte - wydatkowano kwotę 1.375.108,29 zł. 6. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Osmołowskiego - wydatkowano kwotę 46.863,00 zł.

 7. projekt i budowa oświetlenia zejścia na plażę nr 24 - wydatkowano kwotę 142.434,00 zł.

 8. budowa oświetlenia drogowego ul. Kuracyjnej - wydatkowano kwotę 62.056,25 zł.

 9. budowa oświetlenia drogowego ul. Zdrojowej - wydatkowano kwotę 58.917,00 zł.

 10. projekt oświetlenia drogowego ul. Borcharda - wydatkowano kwotę 63.900,00 zł.

 11. projekt oświetlenia drogowego ul. Pod Żaglami - wydatkowano kwotę 2.540,00 zł.

 12. projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Radosnej (odnoga) - wydatkowano kwotę 7.995,00 zł.

 13. projekt budowy oświetlenia drogowego odcinka ul. Żarnowcowej - wydatkowano kwotę 4.305,00 zł.

 14. projekt przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej ul. Radosnej - wydatkowano kwotę 3.813,00 zł.

 15. budowa ul. Lipowej - wydatkowano kwotę 112.496,86 zł.

 16. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Kuracyjna - wydatkowano kwotę 78.209,21 zł.

 17. budowa nawierzchni z płyt YOMB - łącznik ul. Borcharda - ul. Wiatrakowa - wydatkowano kwotę 23.955,95 zł.

 18. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Borcharda - wydatkowano kwotę 90.000,00 zł.

 19. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Żarnowcowa - wydatkowano kwotę 45.223,13 zł.

 20. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Klifowa - wydatkowano kwotę 60.000,17 zł.

 21. budowa dodatkowych urządzeń odwadniających na ul. Piastowskiej i ul. Przedwiośnia - wydatkowano kwotę 27.121,04 zł.

 22. wykonanie odwodnienia liniowego ul. Bałtyckiej - wydatkowano kwotę 15 375,00 zł.

 23. remont chodnika, wjazdów, krawężnika ul. Piastowska - wydatkowano kwotę 77.165,00 zł.

 24. remont nawierzchni wjazdu ul. Osmołowskiego - wydatkowano kwotę 30.753,11 zł.

 25. remont nawierzchni ul. Norwida - wydatkowano kwotę 22.832,44 zł.

 26. przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej - wydatkowano kwotę 314.478,50 zł.

 27. zakup tablic i obręczy do piłki koszykowej wraz ze słupami do ich montażu na boisku - wydatkowano kwotę 3.936,00 zł.

 28. modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej - wydatkowano kwotę 45.377,00 zł.

 29. odtworzenie historycznego przejścia po koronie klifu od ul. Bałtyckiej do Gwiazdy Północy

 30. dofinasowanie i współtworzenie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo – Karwia – wydatkowano kwotę 500.000 zł

 31. projekt ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra – Ostrowo – Karwieńskie Błota I - wydatkowano kwotę 160.412,99 zł

 32. projekt przedsięwzięcia strategicznego "Kajakiem przez pomorze" - wydatkowano – 57.320,53 zł, planowane wydatki – 820.000,00 zł.

 

 

Zadania w trakcie realizacji

 1. budowa I etapu ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra przeznaczono kwotę 5.894,693,27 zł

 2. projekt i budowa oświetlenia ulicy Motelowej - wydatkowano – 2.890,50 zł, przeznaczono kwotę – 44.280,00 zł.

 3. projekt i budowa oświetlenia drogowego części ul. Topolowej przeznaczono kwotę – 16.451,71 zł

 4. projekt na budowę nawierzchni ul. Polnej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych przeznaczono kwotę – 8.700,00 zł.

 5. projekt budowy oświetlenia ul. Klifowej przeznaczono kwotę 6.150,00 zł.

 6. projekt oświetlenia drogowego ul. Aleksandra de Rosse, ul. Kisterów, ul. Sanatoryjna, ul. Wczasowa, ul. Wilków Morskich, ul. Widok - przeznaczono kwotę 21.783,30 zł.

 7. projekt przebudowy budynku „Grzybek” z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną - przeznaczono kwotę – 50.000,00 zł.

 8. Projekt wyznaczenia punktu "Gwiazdy Północy" - przeznaczono kwotę - 24.598,77 zł.

 9. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitarnego G-G-S budynek SP w Jastrzębiej Górze - planowane wydatki 2.583,000 zł

 
Burmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences