Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

KarwiaZrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2015 - 2018

Osiedle "Hallerowo":

 1. projekt na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Hryniewieckiego i części ul. Morskiej - wydatkowano kwotę – 468.760,00 zł. 2. projekt i budowa chodnika przy ul. Hryniewieckiego w kierunku ul. Portowej - wydatkowano kwotę 69.286,70 zł. 3. zakup kładki na plaży we Władysławowie - wydatkowano kwotę 1.004.454,51 zł. 4. projekt i budowa oświetlenia drogowego części ul. Hryniewieckiego wraz z wejściem na plażę nr 1 i budowa chodnika - wydatkowano kwotę 291.264,97 zł. 5. budowa drogi przez port 6. zagospodarowanie terenu handlowo-usługowego przy ul. Hryniewieckiego - wydatkowano kwotę 173.616,00 zł.

 7. projekt i budowa oświetlenia skweru Gen. J. Hallera – wydatkowano kwotę 18.288,84 zł.

 8. zakup i montaż szaletu miejskiego - wydatkowano kwotę 130.433,67 zł.

 9. zakup parkometrów do obsługi Strefy Płatnego parkowania przy ul. Hryniewieckiego - wydatkowano kwotę 21.894,00 zł.

 10. projekt budowy skrzyżowania ul. Hryniewieckiego i ul. Kolejowej - wydatkowano kwotę 35.500,00 zł.

 11. projekt branży drogowej i elektrycznej części dolnej Żeromskiego - wydatkowano kwotę 4.516,00 zł.

 12. zakup pylonu (witacza) - wydatkowano kwotę 12.000,00 zł.

 13. zagospodarowanie skweru rekreacyjnego (przy porcie) wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.

 14. dofinasowanie i współtworzenie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo – Karwia – wydatkowano kwotę 500.000 zł

 15. projekt ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra – Ostrowo – Karwieńskie Błota I - wydatkowano kwotę 160.412,99 zł

 16. projekt budowy Parku Miejskiego wydatkowano kwotę 131.324,00 zł.

 

Zadania w trakcie realizacji:

 1. projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla obszaru ul. Hryniewieckiego - przeznaczono kwotę – 21.894,00 zł.

 2. projekt budowy toalety publicznej przy wejściu na plażę nr 1,3,5,9 - przeznaczono kwotę - 133.742,49 zł.

 3. projekt branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej - przeznaczono kwotę - 54.910,00 zł.

 4. neonowy napis w przestrzeni publicznej - zobowiązania umowne przeznaczono kwotę 90.000,01 zł.

 5. budowa I etapu ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra przeznaczono kwotę 5.894,693,27 zł

 6. projekt i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland - wydatkowano - przeznaczono kwotę – 6.000,00 zł.

 7. budowa Parku Miejski we Władysławowie - planowane wydatki – 17.899,076,00 zł

 8. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitarnego G-G-S (budynek Urzędu Miejskiego, SP w Jastrzębiej Górze, SP nr 3 we Władysławowie) przeznaczono kwotę – 3.979.039,00 zł.

 9. Budowa całorocznego targowiska miejskiego we Władysławowie - przeznaczono kwotę 1.300,000,00 zł.

 10. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - przeznaczono kwotę 160.000,00 zł

 11. Przebudowa szkół na terenie miasta Władysławowa (ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3) - wydatkowano - przeznaczono kwotę – 74.205,00 zł.

 12. Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [PSZOK]- przeznaczono kwotę – 7.208.438,00 zł.

 

 
Burmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences