Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

KarwiaZrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2015 - 2018

Chłapowo:

 1. budowa oświetlenia ciągu pieszego na przedłużeniu ul. Zielonej w kierunku zejścia nr 14 - wydatkowano kwotę 15 000,00 2. budowę nowego zejścia na plażę nr 14 jako ochrona siedliska przyrodniczego klifów na wybrzeżu Bałtyku przed antropogeniczną degradacją - wydatkowano kwotę 1.174 674,99 zł. 3. projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej - wydatkowano kwotę 1.799 585,65 zł. 4. projekt i budowa oświetlenia dojścia na plażę nr 12 wydatkowano kwotę 90.736,45 5. wykonanie i montaż balustrady wzdłuż krawędzi klifu - zejście nr 14 - wydatkowano kwotę 33.797,53 zł. 6. projekt i budowa oświetlenia dojścia na plażę nr 13 - wydatkowano kwotę 76.752,00 zł. 7. projekt i budowa oświetlenia części ul. Jarowej - wydatkowano kwotę 98.012,21 zł.

 8. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Dolnej - wydatkowano kwotę 11.685,00 zł.

 9. projekt i budowa części oświetlenia boiska sportowego - wydatkowano kwotę 22.097,00 zł.

 10. budowa oświetlenia drogowego ul. Ludzi Morza - wydatkowano kwotę 54.560,50 zł.

 11. projekt na budowę oświetlenia drogowego ul. Albatrosa - wydatkowano kwotę 23 190,00 zł.

 12. przebudowa skrzyżowania ul. Jarowej z DW 215 - wydatkowano kwotę 51.750,82 zł.

 13. remont drogi z płyt betonowych do boiska - wydatkowano kwotę 36.266,71 zł.

 14. regulacja gruntu i budowa zejścia nr 12 - wydatkowano kwotę 75.948,76 zł.

 15. budowa chodnika przy ul. Bursztynowej - wydatkowano kwotę 24.000,00 zł.

 16. przebudowa sieci teletechnicznej na skrzyżowaniu ul. Władysławowskiej i ul. Sobótki - wydatkowano kwotę 5.745,92 zł.

 17. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Maszoperii - wydatkowano kwotę 165.998,23 zł.

 18. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Kliprów - wydatkowano kwotę 55.000,00 zł.

 19. dofinasowanie i współtworzenie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo – Karwia – wydatkowano kwotę 500.000 zł

 20. projekt ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra – Ostrowo – Karwieńskie Błota I - wydatkowano kwotę 160.412,99 zł

 21. koncepcja odprowadzenia wód deszczowych z miejscowości Chłapowo, Rozewie oraz terenu osiedla Cetniewo we Władysławowie - wydatkowano kwotę 194.276,50 zł.

 

 

Zadania w trakcie realizacji:

 

 1. przebudowa wejścia na plażę nr 13 - przeznaczono kwotę 113.015,13 zł.

 2. projekt budowy studni chłonnych w ul. Bocznej - przeznaczono kwotę 3.000,00 zł.

 3. budowa I etapu ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra przeznaczono kwotę 5.894,693,27 zł

 

 
Burmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences