Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

KarwiaZrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2015 - 2018

Chałupy:

 1. zagospodarowanie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego - wydatkowano kwotę 259.408,15 2. zakup ławki multimedialnej - wydatkowano kwotę 29.950,50 zł. 3. budowa kładki kompozytowej o dł. 35 m i szer. 2,5 m na przedłużeniu wejścia na plażę nr 22 - wydatkowano kwotę 42.000,00 zł. 4. budowa oświetlenia drogowego w ul. Bosmańskiej – wydatkowano kwotę 24.784,50 zł.

 5. modernizacja placu zabaw przy ul. Bosmańskiej - wydatkowano kwotę 91.054,40 zł.

 6. budowa kładki kompozytowej na przedłużeniu wejścia na plażę nr 20 - wydatkowano kwotę 48.723,65 zł.

 7. budowa ogrodzenia boiska - wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 12.546,00 zł.

 8. budowa ogrodzenia wzdłuż torów kolejowych - wydatkowano kwotę 61.703,32 zł.

 9. wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Bosmańskiej - wydatkowano kwotę 75.985,72 zł.

 10. wykonanie parkingu przy kościele - wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

 

Zadania w trakcie realizacji:

 

 1. budowa oświetlenia przejść dla pieszych przez DW 216 - wydatkowano 22.878,00 zł, przeznaczono kwotę 107.246,00 zł.

 2. budowa I etapu ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra przeznaczono kwotę 5.894,693,27 zł

 3. budowa ścieżki rowerowej w Chałupach przeznaczono kwotę

 

 
Burmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences