Władysławowo

Chałupy

Chłapowo

Rozewie

Jastrzębia Góra

Tupadły

Ostrowo

KarwiaZrealizowane inwestycje i remonty w Gminie Władysławowo w latach 2015 - 2018

Osiedle "Cetniewo":

 1. wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Ogrodowej - 45.000,00 zł. 2. projekt i przebudowa odcinka ul. Jachtowej - wydatkowano kwotę 486.512,81 zł. 3. utwardzenie części drogi z płyt YOMB na przedłużeniu ul. Harcerskiej do ul. Droga Chłapowska (Budżet Obywatelski na rok 2017) - wydatkowano kwotę 214.542,84 zł. 4. zakup kładki na plaży we Władysławowie - wydatkowano kwotę 1.004.454,51 zł. 5. projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Na Stoku - wydatkowano kwotę 43.635,00 zł

 6. wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Komandorskiej - wydatkowano kwotę 75.000,00 zł.

 7. wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zuchów - wydatkowano kwotę 70.500,00 zł.

 8. wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Czwartaków - wydatkowano kwotę 49.869,01 zł.

 9. wykonanie nawierzchni skrzyżowania ul. Jachtowej z ul. Nawigacyjną - wydatkowano kwotę 29.044,24 zł.

 10. wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Róży Wiatrów - wydatkowano kwotę 79.050,00 zł.

 11. projekt chodnika przy ul. Jachtowej - wydatkowano kwotę 19.680,00 zł.

 12. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Skautów - wydatkowano kwotę 39.586,87 zł.

 13. budowa nawierzchni z płyt YOMB - ul. Trałowa - wydatkowano kwotę 28.990,84 zł.

 14. dofinasowanie i współtworzenie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo – Karwia – wydatkowano kwotę 500.000 zł

 15. projekt ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra – Ostrowo – Karwieńskie Błota I - wydatkowano kwotę 160.412,99 zł

 16. koncepcja odprowadzenia wód deszczowych z miejscowości Chłapowo, Rozewie oraz terenu osiedla Cetniewo we Władysławowie - wydatkowano kwotę 194.276,50 zł.

 17. projekt budowy Parku Miejskiego wydatkowano kwotę 131.324,00 zł.

 

Zadanie w trakcie realizacji:

 1. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitarnego G-G-S (budynek SP nr 3 we Władysławowie) – planowane wydatki 1.825.000 zł 2. projekt budowy kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej ul. Długiej - wydatkowano - 12 054,00 zł, zobowiązania umowne - przeznaczono kwotę – 509.250,00 zł.

 3. budowa I etapu ścieżki rowerowej Władysławowo – Jastrzębia Góra przeznaczono kwotę 5.894,693,27 zł

 4. projekt przebudowy SP3 na przedszkole publiczne

 5. projekt i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland - przeznaczono kwotę – 6.000,00 zł.

 6. budowa Parku Miejski we Władysławowie - planowane wydatki – 17.899,076,00 zł

 7. Przebudowa szkół na terenie miasta Władysławowa (ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3) - wydatkowano - przeznaczono kwotę – 74.205,00 zł.

 8. Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [PSZOK]- przeznaczono kwotę – 7.208.438,00 zł.

 9. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - przeznaczono kwotę 160.000,00 zł

 

 

 

 
Burmistrz Władysławowa przyjmuje Interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

ul. Gen. J. Hallera 19,
84-120 Władysławowo


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences